bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(arkiv)
:: Nyhetsarkiv fra Året ::

19.juni Medlemsmøtet i juni

Tusen takk til alle som stilte på medlemsmøtet 13. juni! Det hele startet med inspirerende foredrag av Gunnar Karlsen og Odd Magne Øgreid, som minnet oss på at Siurana og Bohuslän kan ta seg en bolle sammenlignet med hva vi har i Bergen. Styret presenterte siste utvikling i det kommende anlegget i Åsane samt arbeidet med klubbhåndbok og strategiplan. Det kom gode innspill fra de engasjerte medlemmene som stilte opp, som styret tar med seg videre. Det er mange medlemmer som sitter inne med gode ideer og ønsker om å gjøre ting. Del dem gjerne med styret også utenom medlemsmøtene f.eks på epost til post@bergen-klatreklubb.no

...les resten av artikkelen
14.juni Sommeråpningstider Bryggeriet og Bergenshallen
AUGUST
1 Torsdag STENGT
2 Fredag 16-22
3 Lørdag STENGT
4 Søndag 16-20
5 Mandag 16-22
6 Tirsdag 16-19
7 Onsdag 16-19
8 Torsdag 16-22
9 Fredag STENGT
10 Lørdag 15-19
11 Søndag 16-20
12 Mandag 16-22
13 Tirsdag 16-19
14 Onsdag 16-19
15 Torsdag 16-19
16 Fredag STENGT
17 Lørdag 11-15
18 Søndag 12-20

Fra og med mandag 17. juni vil det være sommeråpningstider i Bryggeriet og Bergenshallen.

 

Bergenshallen vil holdes åpent på tirsdager og torsdager mellom 16-19. Det vil i tillegg være sporadisk regnværsåpent i Bergenshallen i perioder med dårlig vær. Merk at årskortholdere i Bergenshallen har tilgang til Bryggeriet i åpningstidene mens Bergenshallen er kun åpen når vakter er tilstede. Årskortholdere i Bryggeriet med nøkkelchip har tilgang til Bryggeriet året rundt. NB! Bergenshallen er stengt for omskruing hele uke 33.

 

Åpningstidene for Bryggeriet for august finner du i tabellen til høyre. Etter 19. august er det igjen vanlige åpningstider i begge hallene. Merk at det kan forekomme endringer i skjemaet på kort varsel. En stor takk til våre frivillige vakter som stiller opp også på sommerstid! 

 

...les resten av artikkelen
27.mai Vindkraft i Uskedalen?

Klatremiljøet må kjempe for Uskedalen

Uskedalen og Eikedalen i Kvinnherad er pekt på som egnede områder for vindkraft. Kvinnherad Turlag har engasjert seg i kampen mot vindkraft i dalen. Det bør alle klatreklubber som har interesse av å bevare et av landets beste klatreområder også gjøre. Nå står hele dalen i fare for å bli omringet av vindkraftturbiner. Klatreopplevelsen i de massive fjellveggene på 6-900 meter vil bli kraftig forringet om det skal plasseres 250 meter høye vindturbiner på toppen, og hver av disse turbinene trenger et planert areal på størrelse med en fotballbane i tillegg til tilkomstveier på 5-6 meters bredde. Støynivået fra turbinene vil muligens vanskeliggjøre kommunikasjon i veggen også.  

Manglende kunnskap om friluftslivsområder preger vurderingene som er lagt til grunn for mange av områdene som er utpekt som egnede for vindkraft. Det er viktig at alle friluftsorganisasjoner sørger for å gi OED og NVE oppdatert kunnskap før den endelige nasjonale rammen for vindkraft presenteres.

 

 

Bergen Klatreklubb deltok på regionalt innspillsmøte i regi av Olje og energidepartementet  (OED) og NVE i Bergen torsdag 23. mai i forhold til nasjonal ramme for vindkraft.

  • Vindkraft vil etter hvert utgjøre ti prosent av norsk kraftproduksjon. OED har gitt NVE i oppdrag å lage en nasjonal ramme for vindkraft. De utpekte områdene er der det er størst sannsynlighet for at det blir gitt konsesjon, og disse gir et signal til utbyggerne om hvor det er mest egnet å bygge. Men det er først i konsesjonsbehandlingen det avgjøres hvor det vil bli bygget vindkraft, forklarte statssekretær Liv Lønnum.
  • Nå ønsker vi oss konkrete synspunkt med begrunnelser i forhold til de utpekte områdene. Det er derfor vi har disse innspillsmøtene, fortsatte Lønnum.

 

Rune Flatby fra NVE understreket at den nasjonale rammen for vindkraft som de har kommet med, kun er et forslag til områder som er mest egnet for lokalisering av vindkraft på land. Han forklarte hvordan NVE har jobbet for å komme fram til sitt forslag, og Erlend Bjerkestrand fortalte om prosessen for utpeking av områder på Vestlandet.

Nettkapasitet er en viktig føring for valg av områder, og på Vestlandet er det gode nettforhold med kapasitet til ny kraftproduksjon. Det ble også sagt at det er tatt hensyn til blant annet viktige fugleområder, villreinområder, drikkevannsområder, friluftsområder, bebyggelse, reiseliv og topografi/skred.

Flere av deltakerne på møtet kritiserte grunnlaget for forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. De aller fleste innspill fra salen vitnet om manglende kunnskap hos OED og NVE når det gjelder friluftsliv, og mange lurte på hvordan det kan forsvares å ødelegge så store områder som det vindkraftindustrien krever, når FNs naturpanel nettopp har publisert en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet truer eksistensen til èn million arter – 2000 av dem i Norge. Endret arealbruk er hovedårsaken til at utryddelsen av truede arter skjer i et vanvittig tempo.

Bergen Klatreklubb vil sende høringssvar til OED innen fristen 1. oktober. Vi oppfordrer alle som ønsker å bevare den vakre naturen og de flotte fjellene i Uskedalen og Kvinnherad om å gjøre det samme. Jo flere som sender høringssvar, jo større er sjansen for at de forstår hvor viktig det er å bevare dette området med urørt natur.

Høringssvar sendes inn her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2639213/

...les resten av artikkelen
07.mai Opptak til Satsningsgruppen i klatring høsten 2019

Bergen Klatreklubb har nytt opptak til Satsningsgruppen i klatring!

 

Satsningsgruppen er en gruppe for juniorklatere i alderen 12-19 år som ønsker å satse på klatring og delta i konkurranser for Bergen Klatreklubb. De trener fast tre ganger i uken og er en gjeng motiverte og veldig trivelige ungdommer som alle liker klatring veldig godt. Dersom du eller noen du kjenner har lyst til å bli med i denne gruppen har vi nytt opptak nå til neste semester. Søknadsfrist er satt til 27. mai. Etter at søknadsfristen har gått ut blir det lagt opp til et par fellestreninger med de som søker om å bli med i gruppen. Fellestreningene blir mest sannsynlig i uke 23.

 

For å søke om å komme med i gruppen sender du epost til bergenshallen@bergen-klatreklubb.no med følgende info:

 

- Søkers navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato

- Foresattes navn, adresse, telefonnummer og e-post

- Søkers treningsopplegg (antall treningsøkter hver uke, andre aktiviteter i tillegg til klatring etc.)

- Eventuelle resultater fra deltakelse i klatrekonkurranser

- Søkers vilje til å drive med egentrening

- Søkers hovedmotivasjon for å komme med i Satsningsgruppen

 

Klubben forventer også at foresatte til de som er med i Satsningsgruppen er med og hjelper til i forbindelse med gjennomføring av konkurranser/treningsleir etc. Prisen for deltakelse på høstsemesteret er satt til 3500,- Kontigenten inkluderer årskort i begge hallene og medlemsskap i klubben, samt refusjon av reiseutgifter i forbindelse med konkurranser.

 

 

For mer info om gruppen kan du se på disse sidene.

satsningsgruppen

...les resten av artikkelen
03.mai Parkering Vetletind/Nedre Musland i Uskedalen

nedremuslandp

Klubben har dessverre fått klager fra grunneier på Nedre Musland i Uskedalen om folk som går rett over dyrket mark, blokkerer innkjørsel og ikke lukker gjerdegrinder etter seg. På grunn av denne oppførselen ønsker grunneier ikke at klatrere parkerer på hans eiendom slik angitt i klatreføreren for Uskedalen og Eikedalen. Bergen Klatreklubb oppfordrer derfor alle til å benytte de andre parkeringsmulighetene som er inntegnet i føreren, fortrinnsvis parkeringen ved den gamle skolen eller i parkeringslommen lenger inne i dalen ved Musland. Klubben oppfordrer også til sporløs ferdsel og at besøkende klatrere viser hensyn til lokalbefolkningen.

 

Her er link til kart på finn.no som viser oversikt over parkeringsmulighetene nedenfor Vetletind (ikke benytt parkering ved blå pil). Bildet vedlagt viser utsnitt av oversiktsbilde fra klatreføreren. Er du usikker på hvor du kan parkere i dalen er det lurt å spørre nærmeste nabo. På forhånd takk for hjelpen.

...les resten av artikkelen
28.april Utendørsklatring

2016folkiveggLUtendørssesongen og våren er i full gang i Bergen. Her er et par viktige punkter å tenke på før man begir seg ut og opp i klatreveggen.

 

Utstyret:

Kvaliteten på boltene i Bergensområdet er generelt god, men vi anbefaler å ha en kritisk innstilling. Mer informasjon.

Unngå i så stor grad som mulig å topptaue med tauet tredd direkte gjennom toppankeret. Les mer her.

 

Ta hensyn til nærmiljøet:

Vi vil ha et godt forhold til naboer og grunneiere.

Hold støynivået nede.

Parker hensynsfullt.

Ta med søppel, spesielt hvis det er ditt eget.

 

Rense ruter:

En del ruter er mindre klatret på enn andre og det kan gro til med mose. Det kan derfor være lurt å ha med en litt kraftig børste i sekken for å pusse bort mose, eller en saks for å klippe bort buskas i og ved veggen.

Puss bort kalken: Både det som blir igjen på takene, og tickemerker som er tegnet opp.

 

Se også klippesjekkplakaten som NKF har utviklet.

 

2016-klipcheckL

 

 

 

 

...les resten av artikkelen
14.mars Årsmøte 2019 - sakspapirer

Årsmøtet 2019 i Bergen Klatreklubb avholdes torsdag 21. mars kl 18. Sted: 2. etasje i Kalfaret Brygghus i Hansaparken (Kalfarveien 76) rett utenfor Bryggeriet.

Saksliste og relevante dokumenter som PDF.

NB: I den første versjonen av saksdokumentet var punkt 6b - Engasjement vindkraftutbygging falt ut.

En av Bergens sterkeste og mest gira jenter, Eline Næsheim, vil varme opp med et foredrag: "fra 8b+ til topptau på under ett år" Det blir også servering av pizza, snacks og kaffe!

Etter årsmøtet blir det informasjon om status for den nye klatrehallen i Åsane, og åpent for mer uformelle innspill til det kommende styret og diskusjoner medlemmer mellom.

Vi minner om at medlemskap i BKK skal være betalt i 2019 for å ha stemmerett på årsmøtet.

...les resten av artikkelen
11.mars VestlandsCup

Invitasjon til Vestlandscup i buldring 
Bergen 17. mars 2019

Vestlandscup er en klatre/buldre konkurranse for barn og ungdom fra 9-16 år (født 2008 og yngre) . Det er åpent for at yngre barn kan delta, men rutene er tilpasset fra 9 år og oppover. Konkurranseformen er uhøytidelig og målet er å lage et uformelt og inkluderende tilbud til denne aldersgruppen. Konkurransen er i tauklatring, speed og buldring. Det er fire ulike aldersklasser og det er ruter med varierende vanskelighetsgrad. I tillegg er det en klasse for klatrere med funksjonsnedsetting.

Påmelding
Så snart som mulig.
Ta med:
• Deltagere: navn, fødselsår 
• Og eventuelt annen info som kan være relevant (matallergi)

Bergen klatreklubb stiller med frivillige og foreldrene hjelper til (spotting, resepsjon, poengsystem blant annet). Vi kommer likevel til å trenge mer hjelp i løpet av dagen til f. eks. sikring, organisering av mat/drikke. Vi håper at tilreisende voksne er beredt til å bidra.

Avgift 
Kr 100,- pr. barn/ungdom. Avgiften faktureres klubbene av BKK i ettertid. Avgiften dekker blant annet mat, adgang til hallene, administrativt arbeid. Det skal være et lavterskeltilbud som er ment å gå i null.

Ta med: Klatresko

Tidskjema for konkurransen (tentativt). Riktig tidskjema kommer etter påmelding.
10.00-11.00 Registering og oppvarming
11.00-¬12.30 Konkurranse
12.30¬-13.00 Poengberegning og rangering
13.00¬-14.00 Publisering av resultater og premieutdeling

Velvelkommen til konkurranse! :)

For spørsmål: Ta kontakt med Ana Cascante (92603652/anitacqlaseu@gmail.com)

Vennlig hilsen 
Ana Cascante og Bergen klatreklubb

...les resten av artikkelen
08.mars Rapport Mentorordningen 2018

For andre år på rad har Bergen Klatreklubb, med støtte fra NKF, gjennomført Mentorordningen; en ordning myntet på unge voksne som har lyst til å bli flinke til å klatre ute på naturlige sikringer. I klubben vår har vi en stor andel unge medlemmer som hovedsakelig klatrer eller buldrer innendørs gjennom hele året, men terskelen for å klatre utendørs, spesielt på kiler, ser ut til å være stor for mange.

 

Selv om Bergen nok er best kjent for mange flotte utendørs sportsklatrefelt, så finnest det utrolig mye fin og variert kileklatring rundt de syv fjell, og vi ønsket å gi et tilbud til unge klatrere som i sin tur kan videreføre den tradisjonelle fjellklatringen og gradvis starte opp et nytt yngre miljø for kileklatring i Bergen. Spesielt har vi hatt fokus på å hente inn personer som i stor grad behersker sportsklatring fra tidligere, slik at de kan få rask progresjon og mestringsfølelse når de lærer seg håndverket med naturlige sikringer. Ved kyndig veiledning over lengre tid, totalt 10 samlinger i løpet av klatresesongen, har deltakerene fått egenerfaring og kunnskap nok til å presse kropp og sinn opp utfordringer som i starten virket umulige. Ved å ha en relativt liten gruppe på 6 deltakere har samholdet i gruppen blitt veldig bra, og gruppens mentorer har jevnlig mottatt meldinger om ruter som har blitt gått utenom samlingene og det har vært høy grad av egenaktivitet i gjengen.

 

Årets mentorgjeng startet opp i begynnelsen av mai med en helgesamling ute på Sotra med innføring i sikringsmidler og standplassrutiner, før de fikk en pangstart på kileklatrekarrieren med Pete Whittaker sin “Crack School” over to økter – altså gikk første klatreøkt ut på å lære seg jammeteknikk av en av verdens fremste kileklatrere!

 

Gjennom våren, sommeren og høsten har gruppen vært med på å klatre flertaulengders ruter ute på Sotra, kortere kileruter på Askøy, klatring med naturlige sikringer på sportsklatreruter, kameratredningsøvelser, rapell over flere taulengder, utstyrsdiskusjoner, etikkdebatter og karakterbyggende klatring i regn, vind og mørke. Så og si alle har blitt veldig selvgående, og mentorene har vært med og sørge for sikkerheten under klatring samt veiledning og for å dele tips&triks underveis. Selv med tidenes våteste høst i Bergen har gruppen lært mye og alle deltakerene har tatt sjumilssteg på progresjonsstigen gjennom året. Kort fortalt har årets mentorordning vært en suksess for alle som har vært involvert og det er ekstra artig at vi har møtt på flere av deltakerene fra fjorårets gruppe når vi har vært ute på tur. Aner vi konturene av en ny vår for kileklatringen i Bergen?

...les resten av artikkelen
28.januar Resultater BergensCup i klatring 2019

BergensCup i klatring er en lokal lavterskelkonkurranse som avholdes vekselsvis i Bergenshallen og Bryggeriet, ca. 6 ganger i året. Konkurransen foregår som en jam-session, der alle som deltar klatrer samtidig og så noterer ned bestigningene i et poengsystem. Det klatres på alle ruter/buldreproblemer under konkurransen. Siste runde i årets BergensCup i klatring vil være julebuldringen i Bryggeriet i desember

Vi satser på å øke nivået på konkurransene i 2019, og i år kommer sammenlagtvinnerne av klassene Herre, Dame og Junior Jente + Junior Gutt til å få kombinert årskort til begge våre anlegg så det er all grunn til å stille opp for å sanke poeng i Bergenshallen selv om du bare er en buldrer uten pump. I Masterklassen (julebuldringen) vil det være en annen hovedpremie til sammenlagtvinneren, så om du ønsker deg kombinert årskort er det Herreklassen du skal stille opp i.

Gratis deltakelse for medlemmer av klubben (over 12 år), samt utdeling av premier til rundevinnerene underveis. Merk at hallen det konkurreres i ikke vil være åpen for andre klatrere under konkurransen, kun de som deltar har anledning til å klatre.

 

Neste runde i årets BergensCup blir avholdt i Bryggeriet når madrassen er byttet ut, sannsynligvis lørdag 9. mars.

 

Oversikt over foreløpige resultater 2019

GUTT JR.
RUNDE 1 - Bergenshallen RUNDE 2 RUNDE 3 RUNDE 4 RUNDE 5 RUNDE 6

SAMMENLAGT

Plass Navn Poeng            
1. Sindre Mauland 100           100
2. Oskar Tennebekk 85           85
3. Birk Nordøen 70           70

 

JENTE JR.
RUNDE 1 - Bergenshallen RUNDE 2 RUNDE 3 RUNDE 4 RUNDE 5 RUNDE 6 SAMMENLAGT
Plass Navn Poeng            
1. Solveig Midttun 100            100
2. Anne Ackre 85            85 
2. Inga Aarhus 85            85 
3. Heidi Simmenes 70            70 
4. Jun-Vilde Hunskår 65            65 
5. Tuva Parlevilet 60            60 
6. Selma Rosenberg NS           

 

HERRER
RUNDE 1 - Bergenshallen RUNDE 2 RUNDE 3 RUNDE 4 RUNDE 5 RUNDE 6 SAMMENLAGT
Plass Navn Poeng            
1. Erlend Sunde 100           100
2. Sjur Barndon 85           85
3. Christian Smøraas 70           70
4. Trond Kristian Kalstø 65           65
5. Paul 60           60
6. Joakim Iden 55           55
7. Gonzalo Nido 50           50
8. Tom Johannesen 45           45
9. Yngve Kristoffersen 40           40

 

DAMER
RUNDE 1 - Bergenshallen RUNDE 2 RUNDE 3 RUNDE 4 RUNDE 5 RUNDE 6 SAMMENLAGT
Plass Navn Poeng            
1. Inga Berre 100           100
2. Siv Astrid Grasdalsmoen 85           85
3. Kristin Lambrechts Berge 70           70
4. Maud Ceuterick 65           65
5. Anne Hege Straume 60           60
6. Evy Marie Thorkildsen 55           55

 

 

...les resten av artikkelen
22.januar Vi søker nye styremedlemmer som vil videreutvikle klubben

Bergen Klatreklubb er avhengig av at ivrige medlemmer engasjerer seg i styret, og nå søker vi nye styremedlemmer. Styret er med å videreutvikle klubbens nåværende og fremtidige klatreanlegg, legger til rette for utvikling og vedlikehold av utendørs klatring, arrangerer sosiale begivenheter og konkurranser med mer.

Valgkomiteen, som består av Ingvill Ydse, Eivind Flobak og Rebecca Jacobsen, har startet arbeidet med å finne gode kandidater til BKK-styret for 2019. Styret velges på årsmøtet i klubben, 21. mars.

Er du interessert i å gjøre en innsats for klubben det neste året, eller kjenner du noen som kan egne seg?

Vi vil høre fra deg! Innspill sendes til leder for komiteen, Ingvill, på ingvilly@yahoo.com så snart som mulig.

 

Deler av nåværende styre
...les resten av artikkelen
13.januar BKK-stipendet 2019

BKK deler årlig ut prosjektstipender med mål om å stimulere til sportslige og faglige prestasjoner innen klatring. De siste årene er det delt ut stipender for både ekspedisjoner og konkurranseklatring. Søknad sendes til post@bergen-klatreklubb.no og fristen er 3. februar 2019.

:: Kriterier og mer informasjon

...les resten av artikkelen
Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg