bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(kurs)

 

Mål for kurset: 

Kursbeskrivelse: 

Klatring består av de to hovedområdene - bevegelse og håndverk. Dette kurset skal berøre begge områder, men tydelig vektlegge håndverket. 
 
Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Kurset inneholder en innføring i klatreteknikk (bevegelse). Under hele kurset er klatringen tilpasset deltagernes nivå slik at deltakerene har overskudd til å jobbe med sikkerhet og håndverksmessige oppgaver. 
 
Kurset skal etablere rutiner som gir optimal sikkerhet under klatring på både boltet klatrefelt og innendørsvegg. Det innebærer at deltagerne skal kunne klatre på de fleste boltede utendørsanlegg og innendørsanlegg, og ha fått innblikk i grunnleggende sikkerhetstenkning innen klatring etter endt kurs. 
 
Dette kurset vil for mange være deres første møte med klatring. Det er viktig for oss at deltagerne får et positivt møte med sporten, og at det legges vekt på det grunnleggende håndverket.   
 
Metodene som presenteres er universelle med tanke på direkte overføringsverdi til naturlig sikret klatring. Det er imidlertid svært viktig å presisere at dette kurset ikke skolerer folk i all klatring utendørs, men det skal være en rød tråd fra det som presenteres inne til det som vil være nødvendig å lære seg for naturlig sikret klatring. Man vil se at de innledende delene av kurset er ment som en bevisstgjøring på at vi faktisk utsetter oss for en potensiell fare ved å bevege oss i vertikalplanet. 
 
Varighet 
Kurset har en varighet på 14-16 timer fordelt på to dager, hvor den første dagen fører frem til å kunne klatre sikkert på topptau. 
 

Opptakskrav 
•    Alder: Deltagere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte. Merk at det er meget sjelden at deltakere under 16 år er skikket til å få utdelt Klatrekort etter et slikt 2-dagers kurs.
•    Erfaring: Ingen. 
•    Ferdighet: Normal fysisk form. 

 

Dato for neste kurs: 6-7. mai 2017

Pris: 1900,-

 

Påmelding skjer ved å sende epost til bergenshallen@bergen-klatreklubb.no

Oppgi navn, fødselsdato, adresse, epost og telefonnummer til alle deltakerene.

 

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg