bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(Konkurranse)

 

BKK har som mål å skape og dyrke konkurranseinteresse på alle nivå, blant annet gjennom å organisere konkurranser og trening, økonomisk hjelp, informasjon og koordinering med NKF (regionssatsing, nasjonale/internasjonale konkurranser).

 

Lokale/regionale konkurranser

Disse konkurransene har et uformelt og sosialt preg. Vi har som mål å arrangere Bergenscup månedlig, vekselvis i buldring og på tau. BKK er også med i Vestlandscup og arrangerer vanligvis en av disse hver sesong. Vi har også den årlige julebuldringen, samt konkurranser for ungdommer en eller to ganger i året.

 

Nasjonale konkurranser

Norges klatreforbund arrangerer hvert år Norgescup i både buldring og ledklatring med minimum 4 konkurranser på led og 3 i buldring på vegger rundt om i landet. Konkurransesesongen går fra ca. februar og avsluttes med NM sent på høsten, rundt november. BKK har tradisjon for å arrangere en Norgescup nesten hvert år.

I tillegg til å organisere tur og hjelpe utøvere med trening og reising bidrar BKK med økonomisk støtte til utøvere som drar på nasjonale konkurranser (NC/NM):

 - Klubben dekker hele påmeldingsavgiften

 - Ved organisert tur dekker klubben overnattingsutgiftene for alle juniorene mens reiseutgiftene dekkes av utøver.

 - Ved ikke-organisert tur (junior/senior reiser individuelt) brukes refusjonsskjemaet og utøver får dekket 50% av reisekostnadene.

 - For å motta refusjon fra klubben må utøver ha gjennomført antidoping Norge sin e-læringsmodul og sendt diplom for gjennomført kurs til tk@bergen-klatreklubb.no. Opplæringen tas på www.renutover.no

 

Reiseregning skal sendes til BKK på epost til tk@bergen-klatreklubb.no innen 14 dager etter konkurransen.

:: Skjema for refusjon av utgifter (pdf)

BKK jobber aktivt med å skaffe offentlige midler til trening og konkurranseaktivitet, både til klubb og enkeltutøvere.

 

Utøverstipend

BKK deler årlig ut stipender på inntil kr 15000,- til klatrere i Bergen. Et av formålene med stipendet er å gi støtte til rene sportslige prestasjoner innenfor klatring.

:: Mer om utøverstipendet

 

Organisert trening for juniorer

For juniorer som ønsker å trene klatring og konkurrere lokalt og nasjonalt har vi en gruppe med faste trenere og treningstider. Mer informasjon her.

 

Kontakt

Caroline Bøe

  

:: Konkurranser ::

 

Kommende konkurranser: