bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(klubb)
Klubbhistorie
Bergen klatreklubb ble stiftet 18.oktober 1978. Det hadde imidlertid vært et aktivt klatremiljø i byen lenge før dette. I prehistoriske tid er Bergen Fjellmannalag stiftet i 1895, det første kjente forsøke på å organisere klatrere i Bergensområdet. I mer moderne tid ble det gjort flere forsøk på organisere klatrerne. Klatregruppen i Bergensstudentenes idrettslag stod bak utgivelse av den første sotraføreren i 1970. Klatringen i perioden frem til 60-tallet skjedde stort sett på det de fleste i dag vil anse som knauser på byfjellene, Hellenset, og mer alpine topper i Hurrungane. På Sotra er blant de første er Vigerusteggen på Tellnes/Haganes den første kjente ruten. Den ble gått av Karsten Alshager og Trygve Serck-Hansen i 1963. I 1972 ble Sotrabroen bygget og nye muligheter åpnet seg. Utover på 70 tallet ble Tellnes/Haganes området utviklet. Området har i dag over 100 naturlig sikrede ruter, de fleste på 2 taulengder.

På slutten av 80-tallet gjorde en rekke mer moderne verktøy sitt inntog, ikke minst kalk og bolter. En rekke av dagens klatrefelt ble utviklet de på slutten av 1980 og første halvdel av 1990 tallet. Helleneset, Hjallaveggen, Propagandaveggen, Furunkuloseveggen, Syltøy, Bøtteveggen, Møtteveggen og Loddefjord ble alle hovedsaklig utviklet mellom 1989 og 1993! Det er mer enn 150 ruter på disse feltene, og relativt mange av dem er grad 7 eller hardere. Utover 90-tallet fortsatte utviklingen med utviklingen av nye felt med mange ruter av svært høy kvalitet og relativ høy vanskelighetsgrad. Loddefjord er fremdeles utviklet og har nå over 50 regntørre ruter, de fleste mellom 7+ og 9-.

4+
1963
Vigerusteggen, ørnanipa
8-
1986
1984
Stalker, Blåbærveggen
Pieta, Veatåa (presikret)
8
1988
Phsité, Bymuren
8+

1988
1989

Cliché, Bymuren
Sultestreik, Propagandaveggen

9-
1990
Den sorte tulipan, Hjallaveggen
Mad Max, Propagandaveggen
9
1992
Mekka (Kjærlighetens tapte år), Loddefjord
9/9+
2005
Per Aspera ad Astra, Loddefjord

En av årsakene til utviklingen er helt klart at Bergen siden 1990 har hatt innendørs klatrevegg. Frem til 1996 var dette en enkel men bra finervegg i Lyder Sagens gate. Veggen ble bygget og drevet på dugnad av ildsjeler i klatremiljøet. I 1995 fikk byen sin andre klatrevegg, drevet av studensamskipnaden.

På grunn av byfornying var bygningen til klatreveggen i Lyder Sagens gate truet av dugnad. Ildsjeler med byråkratiske evner gjorde avtale med Bergen kommune om at dersom veggen måtte rives skulle kommunen stille egnede lokaler til disposisjon. Enden på visen ble at veggen i Lyder Sagens gate ble revet og i 1999 erstattet av en kommunalt eid vegg i Bergenshallen på Landås. Klubben fikk driftsansvaret for klatreveggen som er 15 meter høy og på rundt 450 kvadratmeter. Fremdeles, 6 år senere, er denne veggen blant de største i Norge.Klubben i dag
I 2003 fylte BKK 25 år. I den anledning utgav klubben en jubileumsbok, Vertikale Vest. I 2005 hadde klubben 550 medlemmer og er med det en av Norges største klatreklubber. I nasjonal sammenheng er BKK kjent for flere utøvere på svært høyt nivå både når det gjelder sportsklatring og i konkurranser. Treningsmulighetene i Bergenshallen har ført til at mange utøvere som satser på klatring og ikke minst konkurranser velger å flytte til Bergen. Enkelte utøvere har også sterke plasseringer fra internasjonale mesterskap. Høsten 2004 kapret en utøver fra BKK Norges første gullmedalje i en internasjonal konkurranse da Magnus Midtbø vant en European Youth Cup konkurranse i Slovenia. I 2005 vant han likegodt sin klasse i VM for juniorer og EYC sammenlagt. Linn Karin Stendal ble første norske klatrer i en World Cup-finale for seniorer, og noen uker senere ble Magnus nummer 6 i en World Cup-finale. Samtidig har nivået på klippeklatringen forsatt å stige med et økende antall bestigninger av vanskelige ruter og etableringen av Bergens første 9/9+ og flere nye ruter på niertallet. Magnus har markert seg også her med å gå grad 10+ (9b) utendørs og 9 på blikk.

Blant klatrere flest er imidlertid Bergen kanskje mest kjent for mange klatrefelt med svært fine ruter. På 2000 tallet er utviklingen av klatrefeltene rundt Bergen fortsatt. På de veletablerte klatrefeltene som ble funnet for 10 - 15 år siden blir det fremdeles gått nye ruter og ikke minst gamle vanskelige prosjekter. Nivåhevingen de senere årene har blant annet ført til større aktivitet i øvre etasje i Loddefjord hvor et knippe nye ruter på niertallet har blitt etablert. I snitt blir gått rundt 30-50 nye ruter i Bergen hvert eneste år. I 2005 ble det forøvrig satt ny rekord i antall nye ruter. Flere nye vegger resulterte i 87 nye ruter samt et tyvetalls prosjekter. Klatreførereren over bolterutene i Bergen som klubben utgav i 2004 er derfor ikke lengre helt oppdatert. Det er imidlertid lagt ut webførere over de nye klatrefeltene på nettsiden. Uteveggen, Gjøkeredet, Hellen festning og Perleveggen er vegger med moderate ruter. Mostraumen, Mojavato og Glesnes er vegger med litt vanskeligere ruter. I 2009 utga klubben en ny fører som dekker alle kilerutene i Bergensområdet samt klatrefeltet Bolstadøyri. Et viktig pågående prosjekt for klubben er reboltingsprosjektet.

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg