Generert 14.08 2020 4:29

Feltet er beskrevet i siste utgave av "Klatrefører for Bergen". En komplett fører er derfor ikke tilgjengelig på nettsidene.