Generert 01.06 2020 17:16

Feltet er beskrevet i siste utgave av "Klatrefører for Bergen". En komplett fører er derfor ikke tilgjengelig på nettsidene.