Til forsiden
Til forsiden

Ledige stillinger i Bergen Klatreklubb

Bergen Klatreklubb drifter klatreveggen i Bergenshallen. Driften er i stor grad basert på dugnadsinnsats fra klatrevakter på kveldstid og med arbeidskraft fra en til to sivilarbeidere på ettermiddagstid og i helger. I tillegg har det siden 2000 vært ansatt en daglig leder i en mindre stillingsprosent. BKK ønsker å styrke oppfølgingen av løpende arbeidsoppgavene ved å ansette både en adminstrativt ansvarlig og en teknisk ansvarlig for driften. I tillegg vil de som blir ansatt får fast arbeidstid i hallen. Bergen Klatreklubb lyser derfor ut følgende ledige stillinger i Bergenshallen.

Administrativt ansvarlig
Teknisk ansvarlig
Stillingen som administrativt ansvarlig skal dekke BKKs administrative oppgaver knyttet til driften av Bergenshallen, herunder administrasjon av ungdomsgrupper og kurs, besvare henvendelser på e-post og telefon, utsendelse av fakturaer og brev, oppdatering av medlemsdatabaser, sortering av post med mer.
Vi søker etter en ryddig person med gode datakunnskaper, gode skriftlige ferdigheter og evne til å jobbe selvstendig. Kjennskap til klatremiljøet er en fordel.
Stillingen som teknisk ansvarlig skal dekke BKKs oppgaver ansvar for renhold av alle arealer samt teknisk vedlikehold av klatrearealer og bygningsmassen. Teknisk leder har ansvaret for sikkerheten i hallen, herunder sjekk av tau, seler, karabinere og de regelmessige utstyrsjekkene av alle sikringspunkter. Videre ligger det til stillingen ansvar for å fikse for eksempel klomuttere, olje skruer og et teknisk/sportlig daglig ansvar for rutene i hallen. Arbeidstiden skal imidlertid ikke normalt brukes til ruteskruing, men den som ansettes skal kunne ha ansvar for å arrangere ruteskruingsdugnader samt oppskruing etter konkurranser o.l. Eksempler på andre faste arbeidsoppgaver er skifting av lyspærer, sørge for såpe og papir på alle toaletter, støvsuge stereoanlegg og PC osv. Kjennskap til innendørsvegger og praktiske og administrative egenskaper er en fordel.

Felles for begge stillingene:
Arbeidstid vil være ca 5 timer/uke, en fast ettermiddag, gjennom hele innendørssesongen.
Dette utgjør ca. 30 uker hvert år fra august til april. Lønn etter avtale.

Ansettelse umiddelbart, først frem til 31.12.06 med mulighet for forlengelse.
Søknad sendes Bergen Klatreklubb, Postboks 922, 5808 Bergen eller gjerne på e-epost: post@bergen-klatreklubb.no, innen 05.10.06.
Mer informasjon om stillingene fås ved henvendelse til Gunnar Karlsen, tlf 99589608 eller e-post post@bergen-klatreklubb.no

svart linje

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (betjent fra kl 15 til 18)

:: Nettkart