bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
02.desember 2019 Ansettelse av daglig leder

logoVarBBergen Klatreklubb har nylig hatt en ansettelsesprosess for å finne en daglig leder som kan være med og bygge opp en større organisasjon med tanke på å drive klubben videre.

Klubben har vokst betydelig de siste årene, og med åpning av klatrehallen i Åsane om bare ett år, ser vi at oppgaver som økonomistyring, HR og personaloppfølging, nyansettelser m.m. blir vanskelig å følge opp tilfredsstillende av styret i fremtiden. Derfor har vi lagt spesielt vekt på å finne noen med solid erfaring og kvalifikasjoner innen disse områdene. Vedkommende vil da ta over ansvaret slik at både styret og øvrige ansatte kan fokusere helhjertet på å gjøre klatretilbudet i Bergen så godt som mulig.

Etter en spennende runde med intervjuer og mange gode kandidater, har vi gleden av å presentere Remi Småland som ny daglig leder i Bergen Klatreklubb. Han begynner i mars 2020. Remi er en lidenskapelig og erfaren klatrer som også har sterk faglig bakgrunn som leder i en stor bedrift gjennom mange år, og vi ser frem til at han skal bruke av sin kunnskap til å hjelpe oss å profesjonalisere organisasjonen fremover.

Den daglig lederen vil altså overta mer av det organisatoriske, økonomiske og personalmessige ansvaret i klubben. Trond Kristian Kalstø, som i dag er administrativ ansvarlig, har i flere år gjort en glimrende innsats for klubben gjennom blant annet klubbutvikling, utvikling av trenere, instruktører, grupper og aktiviteter - spesielt rettet mot barn og unge. Dette arbeidet anser vi som så viktig, at vi ønsker at Trond Kristian skal bruke mer tid og ressurser her. Han har dessuten gjort et solid stykke arbeid opp mot Åsane-prosjektet, og vil fortsatt være prosjektleder for dette.

Petter Vestly gjør også en kjempeinnsats for klubben - arbeidet han gjør med ruter og sikkerhet i klubbens anlegg er utrolig viktig. Dette blir enda mer krevende når vi får en ny, stor klatrehall, så det betyr mye at Petter nå jobber med å lære opp flere ruteskruere.

Styret ser fram til å jobbe videre med et styrket team i klubben, og vi gleder oss til å se hva vi sammen kan få til for å gjøre klatrebyen Bergen enda bedre!

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg