bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
27.mai 2019 Vindkraft i Uskedalen?

Klatremiljøet må kjempe for Uskedalen

Uskedalen og Eikedalen i Kvinnherad er pekt på som egnede områder for vindkraft. Kvinnherad Turlag har engasjert seg i kampen mot vindkraft i dalen. Det bør alle klatreklubber som har interesse av å bevare et av landets beste klatreområder også gjøre. Nå står hele dalen i fare for å bli omringet av vindkraftturbiner. Klatreopplevelsen i de massive fjellveggene på 6-900 meter vil bli kraftig forringet om det skal plasseres 250 meter høye vindturbiner på toppen, og hver av disse turbinene trenger et planert areal på størrelse med en fotballbane i tillegg til tilkomstveier på 5-6 meters bredde. Støynivået fra turbinene vil muligens vanskeliggjøre kommunikasjon i veggen også.  

Manglende kunnskap om friluftslivsområder preger vurderingene som er lagt til grunn for mange av områdene som er utpekt som egnede for vindkraft. Det er viktig at alle friluftsorganisasjoner sørger for å gi OED og NVE oppdatert kunnskap før den endelige nasjonale rammen for vindkraft presenteres.

 

 

Bergen Klatreklubb deltok på regionalt innspillsmøte i regi av Olje og energidepartementet  (OED) og NVE i Bergen torsdag 23. mai i forhold til nasjonal ramme for vindkraft.

  • Vindkraft vil etter hvert utgjøre ti prosent av norsk kraftproduksjon. OED har gitt NVE i oppdrag å lage en nasjonal ramme for vindkraft. De utpekte områdene er der det er størst sannsynlighet for at det blir gitt konsesjon, og disse gir et signal til utbyggerne om hvor det er mest egnet å bygge. Men det er først i konsesjonsbehandlingen det avgjøres hvor det vil bli bygget vindkraft, forklarte statssekretær Liv Lønnum.
  • Nå ønsker vi oss konkrete synspunkt med begrunnelser i forhold til de utpekte områdene. Det er derfor vi har disse innspillsmøtene, fortsatte Lønnum.

 

Rune Flatby fra NVE understreket at den nasjonale rammen for vindkraft som de har kommet med, kun er et forslag til områder som er mest egnet for lokalisering av vindkraft på land. Han forklarte hvordan NVE har jobbet for å komme fram til sitt forslag, og Erlend Bjerkestrand fortalte om prosessen for utpeking av områder på Vestlandet.

Nettkapasitet er en viktig føring for valg av områder, og på Vestlandet er det gode nettforhold med kapasitet til ny kraftproduksjon. Det ble også sagt at det er tatt hensyn til blant annet viktige fugleområder, villreinområder, drikkevannsområder, friluftsområder, bebyggelse, reiseliv og topografi/skred.

Flere av deltakerne på møtet kritiserte grunnlaget for forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. De aller fleste innspill fra salen vitnet om manglende kunnskap hos OED og NVE når det gjelder friluftsliv, og mange lurte på hvordan det kan forsvares å ødelegge så store områder som det vindkraftindustrien krever, når FNs naturpanel nettopp har publisert en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet truer eksistensen til èn million arter – 2000 av dem i Norge. Endret arealbruk er hovedårsaken til at utryddelsen av truede arter skjer i et vanvittig tempo.

Bergen Klatreklubb vil sende høringssvar til OED innen fristen 1. oktober. Vi oppfordrer alle som ønsker å bevare den vakre naturen og de flotte fjellene i Uskedalen og Kvinnherad om å gjøre det samme. Jo flere som sender høringssvar, jo større er sjansen for at de forstår hvor viktig det er å bevare dette området med urørt natur.

Høringssvar sendes inn her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2639213/

Bergen Klatreklubb
remi@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg