bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(sikkerhet)

 

Hva er Brattkort?

Ordningen innebærer at man etter å ha vist at man behersker de grunnleggende sikkerhetsrutinene får et kort som gir adgang til klatreveggen. Bakgrunnen er at de som er ansvarlig for å drive innedørs klatrevegger har et behov for å kontrollere at brukerne behersker de grunnleggende sikkerhetsrutinene og er i stand til å ta vare på egen sikkerhet. 

 

For å sikre noen på ledklatring innendørs skal du inneha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre noen på topptau. Merk at det ikke er krav om å inneha Brattkort for å klatre i veggen, kun for å utføre sikringsjobben på led eller topptau.

 

Hvordan få Brattkort?

 

Dersom du aldri har klatrer før og er helt ny til sporten anbefaler vi at du tar et innføringskurs for å komme i gang. Innføringskurset går gjennom alt det grunnleggende som skal til for å utøve trygg og sikker sikring og klatring innendørs. Se her for oversikt over våre innføringskurs, det er generelt kurs hver helg i løpet av vår og høstsemesteret hos oss. Etter bestått kurs er det mulig å bestille Brattkort via www.brattkompetanse.no. Prisen for kortet er 200,- og dette dekkes ikke i prisen for Innføringskurset i klatring.

 

Betingelser for kort

 

Kortet skal ikke utsendes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrere tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like.

 

Kort utsendt til mindreårige skal være underskrevet av foresatte for å være gyldige. Når kortinnehaver fyller 18 år må de underskrive det selv, siden de nå er ansvarlige for sin egen sikkerhet.

 

Når kort utsendes har de gyldighetstid på 100 år, men du er selv forpliktet til å holde kunnskapen ved like. Er du ute av trening på sikringsteknikk bør du ta et nytt innføringskurs, selv om du har fått bestått kurs tidligere.

 

Kort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av Norges Klatreforbund, veggeier eller godkjente klatreinstruktører.

 

Les mer om bestemmelser for kort.

 

 

Organiserte Brattkortprøver avholdes i Bergenshallen hver lørdag kl. 14.00, hvis det er nok påmeldte deltakere. Testen koster kr 250,-. Brattkortet er ikke inkludert i prisen. Påmelding og betaling gjøres her: BRP Booking Bekreftelse på at det blir avholdt test og at du er påmeldt blir sendt på e-post. Påmeldingen er bindende. Prøven gjennomføres kun hvis det er to eller flere påmeldte deltagere. Testen tilsvarer brattkortprøven som er standardisert av NKF. Kortet kan du også få på et innføringskurs.

 

Klatrekort

Tidligere har klubben også utsendt Klatrekort som en lokal variant av Brattkortet. Klatrekortet er gyldig på lik linje med Brattkort for klatring innendørs i våre anlegg, men vi har nå gått over til Brattkortordningen så vi utsender ikke Klatrekort lenger.

 
 
 
Bergen Klatreklubb
remi@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg