bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(sikkerhet)

 

Hva er Klatrekortet?
Ordningen innebærer at man etter å ha vist at man behersker de grunnleggende sikkerhetsrutinene får et kort som gir adgang til klatreveggen. Bakgrunnen er at de som er ansvarlig for å drive innedørs klatrevegger har et behov for å kontrollere at brukerne behersker de grunnleggende sikkerhetsrutinene og er i stand til å ta vare på egen sikkerhet. Derfor har de fleste klatreveggene i Norge tidligere hatt en eller annen form for egenerklæringsskjema hvor man måtte skrive under på at man kunne klatre. Problemet var at mange skrev under selv om de manglet kunnskap og gode sikkerhetsrutiner.

 

klatrekortet

Klatrekortordningen erstatter egenerklæringskjemaet med en praktisk prøve. Man må ikke kunne mer enn før, men man må nå vise kunnskapen i praksis.

Gyldighetsperiode
Tidligere var brattkortet påklistret et årstall som indikerte gyldighetsperiode. Denne ordningen er nå tatt bort og innehaver har selv ansvar for å påse at sikringsferdighetene ikke er glemt bort. Går det for lang tid uten sikring eller man blir usikker på om man har mistet noen av evnene man hadde på tidspunktet man bestod testen, anbefaler vi å ta et nytt innføringskurs eller i det minste spørre en instruktør i klubben om dette er å anbefale.

 

Den nye brattkortordningen til NKF støttes ikke i halldriften vår men brattkort blir akseptert på lik linje med Klatrekortet i hallen. Dette gjelder også de gamle originale røde brattkortene, så for å benytte hallene i Bergen som driftes av BKK og SiB trenger man ikke verken det nye Klatrekortet eller det nye Brattkortet, det holder med det gamle Brattkortet hvis du har dette. Kunnskapen og evnene som trengs for å få Klatrekortet holder minst like høyt nivå som for brattkort. Vi håper derfor at innehavere av Klatrekortet gis adgang til alle andre klatreanlegg i Norge.

Må jeg ha kortet?
Ja. I Bergen må du ha Klatrekortet eller Brattkort dersom du skal klatre i Bergenshallen, Lehmkulhallen eller på Fantoft.
Du trenger ikke et kort dersom du kun skal buldre.

Hva er meningen med ordningen?
Målsetningen med ordningen er å hindre unødvendige ulykker på innendørs klatreanlegg.

Hvordan får jeg kortet?
Du kan skaffe deg kortet ved å ta en praktisk test. I denne testen må du minimum vise at du behersker og forstår hvordan du tar på deg en sele, binder deg inn i et tau, gjennomfører kameratsjekk, og korrekt sikrer andre på topptau og led. Testen tar rundt en time å gjennomføre. Det forventes at deltakerne kan sikre bra og det gis ikke opplæring under testen. Hvis du er usikker på om du behersker sikringsteknikkene godt nok til å bestå testen anbefaler vi å ta et innføringskurs. Se også NKF (Norges Klatreforbund) sine sider for utfyllende informasjon om Brattkort-testen.

Organiserte Klatrekortprøver avholdes i Bergenshallen hver lørdag kl. 14.00, hvis det er nok påmeldte deltakere. Testen koster kr 250,-. Klatrekortet et inkludert i prisen. Påmelding skjer på forhånd på e-post til bergenshallen@bergen-klatreklubb.no. Bekreftelse på at det blir avholdt test og at du er påmeldt blir sendt på e-post. Påmeldingen er bindende. Prøven gjennomføres kun hvis det er to eller flere påmeldte deltagere. Testen tilsvarer brattkortprøven som er standardisert av NKF. Kortet kan du også få på et innføringskurs. På Fantoft og i Lehmkulhallen må du også melde deg på en Klatrekortprøve som går til faste tider.

 
 
Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg