bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(kurs)
Trener 1

Det har i det siste blitt gjort en del endringer i NKFs trenerløype. Det tidligere "Instruktør Inne"-nivået har blitt erstattet av et nytt "Klatreleder inne"-nivå, og de tidligere "Trener 1"- og "Trener 2"-nivåene har gått ut og blitt erstattet av et "Trener 1"-, "Trener 2"- og "Trener 3"-nivå (det siste er under utvikling) for innendørsklatring, og fire ulike nivåer for utendørsklatring: "Klatreinstruktør sport", "Klatreinstruktør 1", "Klatreinstruktør 2" og "Fjellkursleder". Det tidligere Trener 1 Sport omfattet både innendørs- og utendørsklatring og ga høyere kompetanse enn det som nå heter Trener 1.

 

Som Klatreleder inne kan man være instruktør på innendørs innføringskurs (12-timers nybegynnerkurs) og godkjenne brattkortprøver. Som Trener 1 kan man (hvis man har fylt 18 år) også være hovedinstruktør på Klatreleder inne-kurs. NB! Trener 1 etter den gamle malen fikk også kompetanse til å virke ute. Dette får ikke Trener 1 etter den nye malen (2012).

Trener 1-utdanningen skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø. Kurset er aktuelt for deg som ønsker å bli trener for utøvere (barn, ungdom og voksne) på begynnernivå. Med trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. Sentrale læringsemner på kurset er: NKFs metodesett, valg av sikringsmidler, kunnskapsformidling og grunnleggende treningslære. Utfyllende informasjon om innhold og pensum finner du på nettsidene til Norges Klatreforbund. Trener 1-kurset kvalifiserer til å være instruktør på følgende NKF-godkjente kurs:

Foreløpig tidsprogram
En helg, hver dag fra kl. 9 til 17, + to kvelder. Detaljer sendes til deltakerne.

Pris: Kursavgiften er på 1500,- eksklusive utgifter til pensumlitteratur. Kursavgiften betales via nettsidene til BKK i forkant av kurset (du får tilsendt informasjon ved påmelding).

Pensum:
Se nettsidene til NKF.

Hvor: Kurset holdes på klatreveggen i Bergenshallen.
Maksimalt antall deltagere: 12

Opptakskrav

For å kunne delta på kurset må du kunne dokumentere at du tilfredstiller disse opptakskravene:

Du søker om å bli tatt opp til kurset ved å sende en e-post til tk@bergen-klatreklubb.no.