bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(klubb)

Styret
Styret i klubben velges av årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet 2014 ble avholdt 26.mars. Styret har i 2014 følgende medlemmer:

:: Erik Faugstad (Leder, web)
:: Lars Mjaavatn (Nestleder, sosialt)
:: Silje Brynildsen (Styremedlem, økonomi)

:: Caroline Bøe (Styremedlem, konkurranser)

:: Erik Løvby (Styremedlem, utvikling av nytt klatreareal)

:: Eivind Flobak (Varamedlem, sosialt)
:: Jaran Nordstrand (Styremedlem, sikkerhet)
:: Erlend Sunde (Styremedlem, rebolting)
:: Marie Helen Sunde (Styremedlem, NM)

:: Marie Tamber (Varamedlem, ungdom)

 

 

Henvendelser til styret kan sendes til post@bergen-klatreklubb.no
For utbetaling av lønn brukes skjema som mottas ved henvendelse til økonomiansvarlig på e-post.

Innkallinger til årsmøte skjer på epost. Meld deg på epostlisten her.
 

 

:: Referater ::
Årsmøtet 2014
Årsmøtet 2013
Referat ekstraordinært årsmøte 2012
Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009
Årsmøtet 2008
Årsmøtet 2003
Årsmøtet 2002
Årsmelding 2001
Referatene er i pdf-format

 

 

:: Filer ::
Lovene til BKK godkjent i 2013
Retningslinjer for bolting (utdrag fra sakspapirer årsmøtet 2013)
 
 
Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (betjent fra kl 1530 til 1830)
Husk meg:

Registrer deg