bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(klubb)

Styret
Styret i klubben velges av årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet 2016 ble avholdt 3.mars. Styret har i 2016 følgende medlemmer:

:: Erik Faugstad (Leder) - Web, klatreførere

:: Erik Løvby (Nestleder) - Sikkerhet/HMS, klatrehallene

:: Caroline Bøe (Styremedlem) - Konkurranse, regionssamlinger

:: Ove Landro (Styremedlem) - Økonomiansvarlig

:: Hans Petter Petersen (Styremedlem) - Utvikling av nytt klatreareal

:: Siv Grasdalsmoen (Styremedlem)
:: Erlend Sunde (Styremedlem) - Utendørs
:: Marie Helen Sunde (Styremedlem) - Barn/ungdom

:: Henriette Alsaker (Varamedlem) - Sosialt

:: Martin Greve (Varamedlem)

 

 

Henvendelser til styret kan sendes til post@bergen-klatreklubb.no eller til det enkelte styremedlem på epostadressene over hvis henvendelsen gjelder deres ansvarsområde spesifikt.

For utbetaling av lønn brukes skjema som mottas ved henvendelse til økonomiansvarlig på e-post.

Innkallinger til årsmøte skjer på epost. Meld deg på epostlisten her.
 

 

:: Referater ::
Årsmøtet 2016
Årsmøtet 2015
Årsmøtet 2014
Årsmøtet 2013
Referat ekstraordinært årsmøte 2012
Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009
Årsmøtet 2008
Årsmøtet 2003
Årsmøtet 2002
Årsmelding 2001
Referatene er i pdf-format

 

 

:: Filer ::
Lovene til BKK godkjent i 2016
Retningslinjer for bolting (utdrag fra sakspapirer årsmøtet 2013)
 
 
Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg