bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(klubb)

Styret
Styret i klubben velges av årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet 2017 ble avholdt 28.mars. Styret har i 2017 følgende medlemmer:

:: Erik Faugstad (Leder, websidene, klatreførere)

:: Erik Løvby (Nestleder, HMS/sikkerhet, klatrehallene)

:: Caroline Bøe (Styremedlem, satsingsgruppen)

:: Ove Landro (Styremedlem, Økonomiansvarlig)

:: Hans Petter Petersen (Styremedlem, grupper med spesielle behov)

:: Henriette Alsaker (Styremedlem, sosialt/arrangementer)

:: Erlend Sunde (Styremedlem, antidoping, utendørsklatring)

:: Martin Greve (Styremedlem, konkurranse)

:: Sissel Nordland (Varamedlem)

:: Sigurd Storjord Ovesen (Varamedlem, barn/ungdom)

 

 

Henvendelser til styret kan sendes til post@bergen-klatreklubb.no eller til det enkelte styremedlem på epostadressene over hvis henvendelsen gjelder deres ansvarsområde spesifikt.

For utbetaling av lønn brukes skjema som mottas ved henvendelse til økonomiansvarlig på e-post.

Innkallinger til årsmøte skjer på epost. Meld deg på epostlisten her.
 

 

:: Referater ::
Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2016
Årsmøtet 2015
Årsmøtet 2014
Årsmøtet 2013
Referat ekstraordinært årsmøte 2012
Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009
Årsmøtet 2008
Årsmøtet 2003
Årsmøtet 2002
Årsmelding 2001
Referatene er i pdf-format

 

 

:: Filer ::
Lovene til BKK godkjent i 2016
Retningslinjer for bolting (utdrag fra sakspapirer årsmøtet 2013)
 
 
Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg