Generert 16.08 2018 3:00
Fører for Bergenshallen

Feltfakta
Feltet har sol fra klokken 0900
Kjøretid fra bergen:10 minutter.
Anmarsj: 0minutter.

Feltbeskrivelse
Klatreveggen i Bergenshallen er en av Norges største innendørs klatrehaller. Veggen har 470 kvadratmeter klatreareal er 15 meter høy og har alle mulige vinkler, fra loddrett til takoverheng. Veggen har rundt 25 ruter fra grad 4 til 9. I tillegg huser bygget en liten buldrevegg og et bra campusbrett.

Veibeskrivelse
Veggen ligger på Landås rett syd for Bergen sentrum i Vilhelm Bjerknesvei 24. Buss nr 1 og 3 går forbi sletten senter, nærmeste holdeplass, hvor bybanen også har holdeplass.

Anmarsj
Rutekart
:: 69 ruter & prosjekter på feltet, listet fra venstre mot høyre ::

Linje 1 - Oransje, 6+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Matthias

Linje 1 - Hvit, 4
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Stein Arne

Linje 1 - Gul, 6+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Petter

Linje 2 - Blå, 4+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Berto

Linje 2 - Rosa, 7+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Truls

, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


Linje 3 - Grønn, 5
16m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Magnus

Linje 3 - Rød, 6
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


Linje 4 - Grønn, 5-
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Susann

Linje 4 - Gul, 4-
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Susann

, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


Linje 6 - RødBrun, 6+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Leo

Linje 6 - Grønn, 7
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Endre og Ole Petter

Linje 6 - Oransje, 8-
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Endre

Linje 7 - Gul, 7+/8-
15m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Anders

Linje 7 - RødBrun , 8+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Leo

, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


Linje 8 - Lysegrønn, 9-/9
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Truls

Linje 8 - Lilla , 7+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Endre

, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


Linje 9 - Gul, 7
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Endre

Linje 9 - Rosa, 9-
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Endre

Linje 9 - Mørk grønn, 8+
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter
Truls

, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
15m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter


, sandbag
0m, BB, toppfeste med 2 ringer/limbolter