bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(bergenshallen)

Lokale konkurranser
BKK arrangerer en til to lokale og regionale konkurranser hvert år. Vi arrangerer både konkurranser på led og i buldring. De lokale konkurransene har et uformelt og sosialt preg. Antallet lokale konkurranser avhenger av om klubben arrangerer nasjonale konkurranser.

Nasjonale konkurranser
Norges klatreforbund arrangerer hvert år en Norgescup med minimum 3 konkurranser på vegger rundt om i landet. Konkurransesesongen går fra høst til vår og avsluttes med NM i mars /april.

BKK bidrar med økonomisk støtte til utøvere som drar på nasjonale konkurranser. Klubben dekker hele påmeldingsavgiften og 50% av reiseutgiftene i forbindelse med deltagelse på Norgescup. Detaljer omkring ordningen finner du beskrevet på refusjonsskjemaet. Reiseregning skal sendes til BKK innen 14 dager etter konkurransen
:: Skjema for refusjon av utgifter (pdf)

Utøverstipend
BKK deler årlig ut stipender på inntil kr 7500,- til klatrere i Bergen. Formålet med stipendet er å gi støtte til rene sportslige prestasjoner innenfor klatring.
:: Mer om utøverstipendet

:: lokale ::
:: 10. desember - Julebulder 2011

Lurer du på hva julebuldring er for noe, så sjekk ut videoen fra konkurransen i 2002.
:: Se videoen her.

 

:: nasjonale ::

:: 22. - 23. oktober 2011

:: NKFs konkurransesider

:: Se IFSC sine sider for internasjonal konkurransekalender og resultater.

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (betjent fra kl 1530 til 1830)
Husk meg:

Registrer deg