bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
31.januar 2011 Årsmøte 2011

Årsmøtet 2011 i Bergen Klatreklubb avholdes 9. mars kl 19. Det finner sted i 3. etasje i Bergenshallen.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2010
 4. Valg av nytt styre, valgkomité og revisorer
 5. Presentasjon av budsjett for 2011
 6. Hallutvidelse/-bygging - opprette fond for å spare?
 7. Presentasjon av forslag til t-skjortedesign
 8. Medlemsregisterutbedring
 9. Innkjøp av port-a-ledge
 10. Eventuelt
 11. Godkjenning av budsjett for 2011

Alle medlemmer kan komme med saksforslag - disse må sendes BKK innen 23. februar, gjerne pr. epost til post@bergen-klatreklubb.no. Vi minner om at man må ha vært medlem i BKK en måned før årsmøtet for å ha stemmerett på årsmøtet. Valgkomiteen består av Håkon Syvertsen, Sofie Vervaet og Torbjørn Eidsheim Bøe. De tar imot innspill. Send melding til torbjornable@gmail.com.

:: Sakspapirer med årsmelding for 2010

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg