bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
11.desember 2018 Bryggeriet stengt for publikum f.o.m 15. desember 2018

På grunn av at det har skjedd flere ulykker i Bryggeriet den siste tiden, spesielt blant nybegynnere og besøkende i anlegget, har klubben bestemt seg for å holde Bryggeriet stengt frem til ny madrass er på plass for å minimere risikoen for flere ulykker. Madrassen er nå helt utslitt enkelte steder, og på tross av at teknisk ansvarlig har prøvd å utbedre situasjonen noe ved å legge tepper over de mest utsatte områdene har det vært flere ulykker enn normalt.

 

Opprinnelig ble det satt av penger til ny madrass på 2018-budsjettet til klubben, men på grunn av at det har tatt lang tid å bestemme seg internt i klubben, samt litt treg kommunikasjon med leverandør, så ser det ikke ut som ny madrass er på plass før tidligst rundt slutten av februar 2019. I forbindelse med installasjon av ny madrass vil også deler av anlegget bli bygget om og forhåpentligvis fremstå som nytt og sikkert i løpet av første kvartal neste år. Klubben vil informere om tidsskjemaet for installasjon av ny madrass så snart det er klart, og vi trenger mange dugnadshender for å få gjort jobben så raskt som mulig og få senteret i gang igjen. Mer info om dette kommer når det er klart.

 

De som har årskort+aktiv nøkkelbrikke til Bryggeriet kommer seg inn selv om det er stengt, og buldrer i anlegget på eget ansvar. Vær forsiktig ved nedhopping på madrassen, og bruk gjerne de gode takene som er satt opp for å klatre ned igjen fremfor å hoppe ned på madrassen. For å aktivere nøkkelbrikken din, eller om du har spørsmål rundt stengingen så sender du epost til bryggeriet@bergen-klatreklubb.no

 

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg