bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
22.februar 2010 Årsmøte mandag 22. mars kl 19

Årsmøtet i BKK avholdes mandag 22. mars klokken 19:00. Møtet holdes i tredje etasje i Bergenshallen.

Saksliste:
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av møteleder og referent
3 Godkjenning av regnskap 2009
4 Godkjenning av budsjett 2010
5 Valg av nytt styre & valgkomité
6
Eventuelt

 

Årsmelding, regnskap, styrets forslag til budsjett og valgkomiteens forslag til nytt styre er samlet i en pdf fil. Det blir servert forfriskninger.

I tråd med årsmøtevedtaket fra årsmøtet i 2006 blir det ikke sendt ut innkalling til medlemmer pr. post. Istedenfor er det opprettet en egen funksjon for de som ønsker innkalling tilsendt pr. e-post.

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg