bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
25.februar 2014 Årsmøte 2014

Årsmøtet 2014 i Bergen Klatreklubb avholdes 26. mars kl 19. Det finner sted i 3. etasje i Bergenshallen.

Foreløpig saksliste:

1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av møteleder og referent
3 Godkjenning av regnskap for 2013
4 Valg av nytt styre og valgkomité
5 Presentasjon av budsjett for 2014
6 Eventuelt
7 Godkjenning av budsjett for 2014

 

Alle medlemmer kan komme med saksforslag - disse må sendes BKK innen 12. mars, gjerne pr. epost til post@bergen-klatreklubb.no.

Eventuell revisjon av sakslisten og relevante dokumenter blir tilgjengelig på nettsidene senest en uke før møtet.

Vi minner om at det er medlemmer i BKK som har stemmerett på årsmøtet og oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten for 2014 nå.

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg