bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(nyheter)
22.februar 2012 Årsmøte 2012

Årsmøtet 2012 i Bergen Klatreklubb avholdes 21. mars kl 19. Det finner sted i 3. etasje i Bergenshallen.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2011
  4. Valg av nytt styre, valgkomité og revisorer for neste periode
  5. Presentasjon av budsjett for 2012
  6. Orientering om buldrehallprosjektet
  7. Eventuelt
  8. Godkjenning av budsjett for 2012

Alle medlemmer kan komme med saksforslag - disse må sendes BKK innen 7. mars, gjerne pr. epost til post@bergen-klatreklubb.no. Vi minner om at det er medlemmer i BKK som har stemmerett på årsmøtet og oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten for 2012 nå. En revisjon av sakslisten og relevante dokumenter vil være tilgjengelig på www.bergen-klatreklubb.no en uke før møtet.

Valgkomiteen består av Erik løvby, Anders Melkevoll og Renathe Bolstad. De tar imot innspill på epost til loevby@gmail.com.

Årsmeldingen med relevante dokumenter kan lastes ned som pdf her.

Bergen Klatreklubb
post@bergen-klatreklubb.no
bergenshallen@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg